Ngoài việc tạo ra các cảnh đẹp trong thiên nhiên hoang dã Iceland, rêu địa y Iceland đang được nghiên cứu làm thuốc trường sinh bất lão!